RAZISKAVE IN ŠTUDIJE PRIMEROV

Brainspotting Therapy: About a Bataclan Victim

Joanic Masson1, Amal Bernoussi1 & Charlemagne Simplice Moukouta1
1 Center of psychology (EA 7273), University of Picardy Jules Verne, 80025 Amiens, France
Correspondence: Dr Joanic Masson, Center of Psychology, UFR Sciences Humaines et Sociales, Chemin du Thil, 80025 Amiens Cedex, France.
Received: February 7, 2017 Accepted: March 16, 2017 Online Published: May 29, 2017
doi:10.5539/gjhs.v9n7p103 URL: https://doi.org/10.5539/gjhs.v9n7p103

Povzetek

Psihoterapija Brainspotting (BSP), ki jo je utemeljil Grand leta 2003, se ukvarja s pacienti, ki trpijo zaradi psihotravmatičnih sindromov: postravmatična stresna motnja, čustvena disregulacija, anksioznost in/ali depresija.

Ta izviren pristop združuje značilnosti terapevtske hipnoze in metode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing oz. Desensitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem) ter temelji na ideji, da lahko s položaji očes spodbudimo psihološki proces asimilacije travmatičnih spominov. Na kratko predstavimo to terapevtsko orodje (okvir, protokol, pričakovane učinke) in predlagamo nekatere hipoteze, ki lahko razložijo njegovo učinkovitost. Izhajamo iz raziskav na področju prakse čuječnosti (Mindfulness) in teorije prilagodljivosti spomina. Nazadnje, spremljanje žrtve napada na Bataclan v Parizu leta 2015, ki podpira naše zgornje razprave.

Prenesi celoten članek.


Brainspotting – the efficacy of a new therapy approach for the treatment of Posttraumatic Stress Disorder in comparison to Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Anja Hildebrand1, David Grand2, Mark Stemmler1
1 Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany
2 Trainer and developer of Brainspotting, psychotherapeutic practice in New York City, USA.

Mediterranean Journal of Clinical Psychology

Povzetek

Cilj: Namen te študije je opredeliti učinkovitost novega terapevtskega pristopa Brainspotting (BSP) v primerjavi z uveljavljenim pristopom EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing oz. Desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem) pri zdravljenju posttravmatične stresne motnje (PTSD). Metoda: Vzorec je vseboval 76 odraslih, ki so iskali strokovno pomoč zaradi travmatičnega dogodka v preteklosti. Klienti so bili deležni treh 60 minutnih srečanj po metodi EMDR (n=23), ali BSP (n=53), skladno s standardnim protokolom. Najprej smo ocenjevali rezultate samoocen o stopnji resnosti simptomov PTSD. Nato smo ocenjevali tudi rezultate poročil klientov o simptomih depresije in tesnobe. Ocenjevanje je potekalo pred terapijo, po terapiji in šest mesecev po terapiji. Rezultati: V obeh primerih so udeleženci kazali očitno zmanjšanje simptomov PTSD. Velikosti učinka (Cohen’s d), vezano na simptome, povezane s PTSD, od izhodišča do obdobja po zdravljenju so bile 1,19 – 1,76 pri klientih, podvrženih metodi EMDR in 0,74 – 1,04 pri klientih, podvrženih metodi BSP. Zaključek: Dobljeni rezultati nakazujejo, da je metoda Brainspotting lahko učinkovit alternativni terapevtski pristop za kliente s travmatično izkušnjo ali s PTSD.

Prenesi celoten članek.


Brainspotting is being used with adults affected by the tragedy in Sandy Hook.

Report of Findings from the Community Survey September 2016

Poročilo je pripravil in izdal odbor podpornega sklada osnovne šole Sandy Hook kot odziv na javne razprave o potrebah posameznika in skupnosti v povezavi s tragedijo 14. 12. 2012.

V odboru je devet predstavnikov šole Sandy Hook/prebivalcev mesta Newtown, ki zastopajo stališča različnih prizadetih skupin, vključno z žrtvami, preživelimi otroki, preživelimi učitelji, ekipo za odziv na izredne razmere, starši otrok iz šole Sandy Hook, člani skupnosti in versko skupnostjo. Odgovornost odbora je, da spodbuja javno razpravo, s pomočjo katere bi bolje razumeli potrebe, pomanjkljivosti in tudi prednosti znotraj skupnosti, kar bi tlakovalo pot k trajni ozdravitvi.

Za več informacij o zgodovini ustanovitve Newtown-Sandy Hook Foundation, Inc. in Sandy Hook School Support Fund ali o sredstvih, porabljenih do sedaj, obiščite www.nshcf.org.

Prenesi celoten članek.


Effective treatments for generalized anxiety disorder

Research Director: Dr. Javier Anderegg1

Povzetek

Tako pri uporabnih raziskavah kot klinični praksi je običajno, da se ovrednoti spremembe, ki jih izkusijo pacienti kot rezultat zdravljenja.

To je klinična eksperimentalna študija, ki se ukvarja s tremi terapevtsksimi tehnikami za zdravljenje generalizirane aksiozne motnje (GAD) ob upoštevanju kontrolne skupine (CG). Prva tehnika temelji na kognitivni vedenjski terapiji (CBT), druga ima korenine v tehnikah EMDR (Desensitizaija in ponovna predelava z očesnim gibanjem), tretja v tehnikah lociranja, ki vključujejo ustrezne položaje očesa in aktivirano nevronsko mrežo za dostop do določenega mesta v možganih, kjer se problem nahaja (BSP). Tem terapevtskim postopkom je bilo podvrženih 59 pacientov z generalizirano aksiozno motnjo, naključno razporejenih v tri terapevtske skupine. 19 dodatnih pacientov z GAD je ostalo v kontrolni skupini. Ocenjevanje učinkovitosti je potekalo naknadno na podlagi uporabe psihometričnih testov: Spielbergerjev vprašalnik merjenja anksioznosti (STAI), Beckov vprašalnik anksioznosti (BAI) in test subjektivne enote motenosti (SUDS). Rezultati vseh treh testov kažejo občutno klinično spremembo motnje pri večini ljudi in večjo učinkovitost novega pristopa Brainspotting in tehnik EMDR.

Prenesi celoten članek.


Persistent Genital Arousal Disorder as a Dissociative Trauma Related Condition Treated with Brainspotting – A Successful Case Report

Patrícia FM*, José FP, de F and Marcelo M
Universidade Federal de São Paulo Rua Borges Lagoa, 570 – Vila Clementino, São Paulo – SP, Brazil
*Corresponding author: Patrícia Ferreira Mattos Rua Dr. Nicolau de Souza Queiroz, 406 apto 16 Vila Mariana, São Paulo – SP, 04005 001, Brazil, Tel: +55 11 98381
5281; E-mail: mattos.patricia@gmail.com
Rec date: Apr 21, 2015, Acc date: Jun 08, 2015, Pub date: Jun 15, 2015

Prenesi celoten članek.


Brainspotting: Sustained attention, spinothalamic tracts, thalamocortical processing, and the healing of adaptive orientation truncated by traumatic experience

F.M. Corrigan a,b,*, D. Grand c, R. Raju a
a Argyll & Bute Hospital, Lochgilphead, Argyll PA31 8LD, UK
b Manor Hall Centre for Trauma, Doune, Stirling, UK
c 350 West 42nd Street, 17B, New York, NY 10036, United States

Medical Hypotheses, Volume 84, Issue 4, April 2015, Pages 384-394

Povzetek

Raziskava postavlja hipoteze, ki temeljijo na tehniki Brainspotting (Grand, 2013) [1], katere so uporabne tudi širše v okviru psihoterapij posttravmatičnih in drugih motenj. Predhodno (Corrigan and Grand, 2013) [2] so bili predlagani mehanizmi za vzpostavitev točke (Brainspot) med travmatično izkušnjo in njeno kasnejšo prepoznavo med terapijo. V tej raziskavi so želili oblikovati mehanizme za proces zdravljenja, do katerega pride med čuječo pozornostjo na točko (Brainspot), in postaviti hipoteze o tem, kaj se dogaja v celotnem času trajanja organskega zdravljenja do njegovega zaključka med terapijo in po njej.

Do polne pozornosti na boleč spomin travmatične izkušnje ne pride, kadar visok nivo psihološkega vzdraženja grozi s preplavljanjem in spodbudi nevrokemično deeskalacijo aktivacije: v tem primeru do razrešitve ne pride. Pri metodi Brainspotting in drugih psihoterapijah travme se zdravljenje zgodi takrat, kadar je popolna osredotočenost na spomin omogočena preko zgornjega kolikel-pulvinar, zgornjega kolikel-dorzomedialnega jedra in zgornjega kolikel-intralaminarnega jedrna vlaken, ki so elektrofiziološko povezana za tekočo obdelavo v področju talamusa. Možganski odziv na spomin je ponastavitev (»reset«), tako da čustveni odziv doživet na telesni ravni, ki poteka preko paleospinotalamičnega trakta do srednjih možganov in talamusa ter naprej do bazalnih ganglijev in korteksa, ni več moteč. Dovršitev ponastavitve pozornosti (ponovna vzpostavitev pozornosti) (»reset«) zagotavlja, da je spomin brez stiske vključen v celoto, zaradi česar spomin na dogodek ni več disforično vznemirljiv na fiziološkem nivoju.

Prenesi celoten članek.


A preliminary study of the efficacy of Brainspotting – a new therapy for the treatment of Posttraumatic Stress Disorder

Anja Hildebrand1, David Grand2, Mark Stemmler1
1 Institute of Psychology, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuernberg, 91052
Erlangen,
2 Psychotherapist and Developer of Brainspotting, psychotherapeutic practice in New
York, United States
Version: 14.1129.05.2012 Words: 3,193 Characters including spaces: 24,488
(accepted for publication in 2014) Journal for Psychotraumatology, Psychotherapy Science and Psychological Medicine.

Povzetek

Posttravmatična stresna motnja se pogosto pojavi pri ljudeh, ki so doživeli izredno velik psihološki stres. Zato je izrednega pomena, da razvijemo nove terapevtske pristope zdravljenja in preskusimo njihovo učinkovitost. Ta pilotna študija raziskuje učinkovitost nove metode zdravljenja postravmatične stresne motnje Brainspotting, ki jo je utemeljil dr. David Grand. Analizirali smo podatke 22 klientov iz Nemčije in ZDA, ki so bili deležni terapije po metodi Brainspotting. Pregledali smo poročila klientov in ocene terapevtov. V treh seansah po metodi BSP so se močno zmanjšali simptomi PTSD in druge povezane psihološke motnje. Glede na ocene terapevtov je večina klientov močno napredovala. Glede na poročila klientov so se močno zmanjšala negativna zaznavanja, povezana s travmo. Rezultati te pilotne študije nakazujejo, da je Brainspotting uspešna metoda, s katero se lahko razširi način zdravljenja PTSD.

Prenesi celoten članek.


Brainspotting: Recruiting the midbrain for accessing and healing sensorimotor memories of traumatic activation

Frank Corrigan a,b,*, David Grand c
a Argyll & Bute Hospital, Lochgilphead, Argyll PA31 8LD, UK
b Manor Hall Centre for Trauma, Doune, Stirling, UK
c 350 West 42nd Street, 17B New York, NY 10036, USA

Povzetek

Brainspotting je psihoterapija, ki temelji na ugotovitvi, da se odziv telesa, ki ga občutimo ob opisovanju travmatičnega dogodka, odraža v točki v vizualnem polju. Vzdrževanje pozornosti na tej točki (Brainspot) dopušča predelavo travmatičnega dogodka, vse dokler se telesni odziv ne sprosti. To olajša terapevt, ki je osredotočen na klienta in ga uglašeno opazuje. Postavljamo preverljive hipoteze za to klinično inovacijo pri zdravljenju ostankov travmatičnih izkušenj. Osnovna hipoteza je, da se z osredotočenostjo na točki (Brainspot) vzpostavi retinokolikularna povezava do srednjega pulvinarja, sprednjih in zadnjih cingulatnih gub in intraparietalnega žleba (sulcus), ki je povezan z insulo. Medtem, ko povezava spomina, čustev in telesnih občutij zahteva parietalne in frontalne medsebojne povezave – do sklepa pride v prefrontalnem korteksu – predpostavljamo, da se sposobnost zdravljenja spremenjenega samoobčutka dogaja v srednjih možganih na nivoju zgornjega kolikla in preakveduktne sivine.

Prenesi celoten članek.

DRUGI ČLANKI:

O uporabi metode Brainspotting pri otrocih in mladoletnikih si lahko preberete tu.

Izvedena je bila klinična študija z naključnim izborom, pri kateri smo pri posttravmatski stresni motnji primerjali dvojno pozornost, gibanje očes in izpostavljenost izključno med desensitizacijo in ponovno predelavo z očesnim gibanjem pri zdravljenju PTSD.

Preverite tukaj.

O zdravljenu paničnih napadov z Vergence Therapy si lahko preberete v tem članku.

Brainspotting pri poškodbah glave in športnih dosežkih, Paige Robert, revija Ski Racing, povezava na članek.