ČLANSTVO

Brainspotting Slovenia je nacionalna organizacija, ki želi povezati terapevte, ki so v procesu izobraževanja iz metode Brainspotting v Sloveniji in s pomočjo izobraževanj ter mentorstva prispevati h kakovostnejši klinični praksi. Z neobvezujočo objavo svojih podatkov na spletni strani, člani klientom pomagajo pri iskanju ustreznega terapevta v svoji bližini in delijo informacijo o svoji dejavnosti z drugimi člani. Člani pridobijo možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja. Brainspotting Slovenia nudi najnovejše informacije o dogajanju na mednarodni ravni na področju Brainspotting-a, o vseh objavljenih raziskavah in morebitnih priložnostih za raziskave.

POGOJI

Predpogoj za vpis na seznam BSP je veljavno članstvo v uradni strokovni organizaciji na področju duševnega zdravja, ki IMA ETIČNE STANDARDE, KI JIH ČLANI MORAJO SPOŠTOVATI, DA LAHKO OHRANIJO SVOJE ČLANSTVO, vključno z izpolnjevanjem tekočih zahtev v okviru stalnega strokovnega razvoja organizacije, katere člani so in zahtev klinične supervizije.

Vpisani člani so tisti, ki so zaključili vsaj prvo stopnjo (začetna) izobraževanja po metodi Brainspotting, tisti z zaključeno drugo stopnjo (nadaljevalna) izobraževanja po metodi Brainspotting in tisti z opravljenim dodatnim izobraževanjem (napredna), kar bo navedeno tudi ob njihovem osebnem spletnem profilu.

Vsa izobraževanja, ki jih organizira ali izvaja Brainspotting Slovenia, so v skladu z mednarodnimi standardi na področju izobraževanj iz metode Brainspotting in so odobrena s strani ustanovitelja metode dr. Davida Granda in njegovega inštituta Brainspotting Training Institute (BTI) iz New Yorka, NY, ZDA.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Z izbiro člana z naših spletnih strani potrjujete, da ste prebrali in se strinjate z naslednjo izjavo o omejitvi odgovornosti:

  • Brainspotting Slovenia ne more zagotoviti, da so kvalifikacije in storitve posameznika primerne za potrebe določenega posameznika, niti ne jamči za verodostojnost teh kvalifikacij.
  • Brainspotting Slovenia ne preferira nobenega posameznega terapevta, navedenega na objavljenem seznamu. Preverba priporočil, strokovne usposobljenosti in izobrazbe terapevta je odgovornost vsakega posameznika, ki išče psihoterapevtsko pomoč.
  • Brainspotting Slovenia združuje izkušene strokovnjake in študente iz številnih različnih poklicev s področja duševnega zdravja, psihoterapevtskih modalitet in znanosti.
  • Brainspotting Slovenia ne odgovarja za malomarnost, zlorabo ali drugo škodo, povzročeno posamezniku s strani terapevta, ki jo je našel na objavljenem seznamu na tej spletni strani.
  • Strokovna priporočila in kontaktni podatki registriranih članov so objavljeni za lažjo izbiro ustreznega terapevta v vaši bližini.
  • Številni terapevti, ki so usposobljeni v svojem poklicu, kot tudi študenti, ki še niso strokovnjaki na svojem področju znanja in prakse, lahko vključujejo metodo Brainspotting v svoje delo.

TOPLO priporočamo, da vsakega terapevta/terapevtko, ki ga/jo najdete na naših spletnih straneh povprašate po njegovih/njenih priporočilih, dodatnem izobraževanju, številu let izvajanja klinične prakse in o vsem tistem, kar bi vas prepričalo v njegovo strokovno znanje in usposobljenost. Ta dolžna skrbnost je odgovornost posameznika in ne Brainspotting Slovenia.

Izbira ustreznega terapevta/-ke metode Brainspotting:

Nekateri terapevti s seznama so končali mnogo usposabljanj, vendar nimajo veliko kliničnih izkušenj. Zato je priporočljivo, da pri dotičnem terapevtu preverite ali in kako pogosto delajo s strokovno usposobljenim supervizorjem ter ali in koliko osebne izkušnje po metodi Brainspotting so že opravili.

Priporočamo, da vprašate svojega terapevta/-ko, koliko časa se že ukvarja s teževami, zaradi katerih iščete strokovno pomoč, še posebej, če gre za težave, ki izvirajo iz nepredelane psihološke travme. Potrebna so leta prakse, supervizije in usposabljanja, da postane kompetenten, zaupanja vreden in kvaliteten terapevt/-ka globinske predelave travme.

Končano izobraževanje iz metode Brainspotting še NE POMENI tudi usposobljenosti za izvajanje globinske psihoterapije travme.