9.-12. november 2023 & 1.-4. februar 2024
        Mario C. Salvador

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
Inštitut Brainspotting
Cesta v Rožno dolino 11, 1000 Ljubljana
Št. TRR: SI56 6100 0002 0902 974

Prijava je veljavna po plačilu kotizacije oz. po plačilu prvega obroka.