Mentorstvo je namenjeno vsem, ki ste zaključili najmanj izobraževanje Brainspotting 1. stopnja. Namenjeno je utrjevanju in obnovi teoretičnega znanja, ki ste ga pridobili na izobraževanju, izvajanju metode v živo ter vprašanjem in dilemam, ki se pojavljajo pri implementaciji metode v klinično prakso. Vse to prispeva h kakovostnejši integraciji metode Brainspotting v prakso.

Mentorstvo poteka v obliki individualnega mentorstva ali mentorskih skupin.

Individualno mentorstvo

Individualno mentorstvo traja običajno eno uro oziroma po dogovoru z mentorico. Mentorstvo lahko poteka v živo ali preko aplikacij Zoom ali Skype.

Za rezervacijo termina kontaktirajte eno od mentoric: Jana Potočnik, Tamara Trobentar in Sabina Gombač.

Mentorstvo za področje dela z odvisnostmi izvaja Mina Paš.

Mentorske skupine

Mentorske skupine običajno potekajo na dva meseca oz. odvisno od zanimanja in trajajo 3 ure.

Mentorstvo vodijo Jana Potočnik, Tamara Trobentar in Sabina Gombač ter Mina Paš, ki vodi mentorstva izključno v povezavi z delom z odvisnostjo.

Termini za mentorske skupine so objavljeni na spletni strani.