Dr. Tamara Trobentar je doktorica psihologije, certificirana integrativna psihoterapevtka (certifikat Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA in Evropske zveze za integrativno psihoterapijo EAIP) ter Brainspotting terapevtka, supervizorka in učiteljica.

Je direktorica Inštituta Satori, kjer opravlja psihoterapevtsko delo s posamezniki in skupinami, ki se soočajo s težavami, ki so posledica nepredelanih travmatskih dogodkov, tesnobo, paničnimi napadi, izgorelostjo, depresijo, slabo samopodobo, stiskami, ki se izražajo v medosebnih odnosih, raznimi izgubami ipd. V sodelovanju s strokovnjaki v navezavi s kreativnostjo je soustvarila Program za celostni razvoj otrok v osnovni šoli, Program za celostno obravnavo spoprijemanja s stresom in je v procesu razvoja programa Magične kreativnosti za vstop v najgloblje bivanje skozi (na)vdih.

Je redna članica in zadnja predsednica Strokovnega sveta Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter dolgoletna predsednica Programskega odbora Študijskih dnevov SKZP. Je tudi članica Slovenske zveze za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Svetovne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA), Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP).

https://www.institutsatori.si/