Dr. Tamara Trobentar je doktorica psihologije in certificirana integrativna psihoterapevtka (certifikat Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA in Evropske zveze za integrativno psihoterapijo EAIP).

Je direktorica Inštituta Satori, kjer opravlja psihoterapevtsko delo s posamezniki in skupinami, ki se soočajo s težavami, ki so posledica nepredelanih travmatskih dogodkov, tesnobo, paničnimi napadi, izgorelostjo, depresijo, slabo samopodobo, stiskami, ki se izražajo v medosebnih odnosih, raznimi izgubami ipd. Poleg tega v sodelovanju z različnimi strokovnjaki v navezavi s kreativnostjo razvija Program za celostni razvoj otrok v osnovni šoli, model Integrativne kreativnosti in Program za celostno obravnavo spoprijemanja s stresom.

Svoje znanje na področju globinske predelave travme je leta 2012 začela poglabljati z izobraževanjem s področja metode brainspotting pri svetovno priznanih stokovnjakih za globinsko predelavo travme Mariu Salvadorju iz Španije, ustanovitelju metode brainspotting dr. Davidu Grandu in strokovnjakinji na področju odvisnosti dr. Roby Abeles iz Avstralije. Zaključila je 1., 2., 3. in 4. stopnjo in Master Class po metodi brainspotting, Brainspotting and addictions ter Brainspotting Applied to Sports and Performing Arts. Je supervizorka in mentorica terapevtom po metodi brainspotting in je v procesu izobraževanja za učiteljico te metode pri dr. Davidu Grandu v New Yorku. Je soustanoviteljica Inštituta za izobraževanje, raziskovanje in psihoterapijo travme Brainspotting.

Je redna članica Strokovnega sveta Slovenske krovne zveze za psihoterepijo in dolgoletna predsednica Programskega odbora Študijskih dnevov SKZP. Je tudi članica Slovenske zveze za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Svetovne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA), Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP).

https://www.institutsatori.si/