Osebne podatke, označene z * in oddane preko prijavnice, bomo uporabili za potrebe organizacije izobraževanja (npr. da vam lahko izstavimo račun in certifikat, da vas lahko glede organizacije izobraževanja še kontaktiramo).

Osebne podatke o izobrazbi, poklicu in terapevtski usmeritvi bomo uporabili zgolj za pregled upoštevanja pogoja udeležbe. Izobraževanja se lahko udeleži le oseba, ki je psihoterapevt/ka ali je v izobraževanju iz psihoterapije.

Elektronski naslov in naslov bomo v primeru spodaj podanega soglasja uporabili za informiranje preko elektronske ali navadne pošte o naslednjih izobraževanjih ali dogodkih Inštituta Brainspotting.

Prijava na izobraževanje pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa z Inštitutom Brainspotting , Cesta v Rožno dolino 11, 1000 Ljubljana, oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. V prejšnjih odstavkih opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem pogodbenem razmerju oziroma zahtevi po sklenitvi takšnega razmerja.

Če prijave ne odda oseba, katere podatki so oddani preko prijavnice (npr. zastopnik organizacije prijavi drugega delavca), je obveznost osebe, ki prijavnico odda, da ima ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov druge osebe preko prijavnice (npr. da ima soglasje takšne osebe) ter da takšno osebo tudi obvesti o obdelavi njenih osebnih podatkov, kot so navedeni v prijavnici in v teh pogojih.

Osebni podatki za namen fotografiranja oziroma snemanja, nadaljnjega informiranja o naslednjih izobraževanjih ali dogodkih se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, ki jo lahko kadarkoli prekličete tako, da nam pišete na naslov Inštitut Brainspotting, Cesta v Rožno dolino 11, 1000 Ljubljana ali brainspottingslovenia@gmail.com.

Osebne podatke na tej prijavnici hranimo še šest let po končanem dnevu izobraževanja oziroma po morebitnem preklicu soglasja, zato, ker so v tem obdobju še možni različni pravni zahtevki v zvezi z izobraževanjem. Podlaga za takšno hrambo je zakoniti interes Inštituta Brainspotting. Zoper takšno hrambo lahko ugovarjate in bomo vaš primer individualno obravnavali.