POLITIKA IN VODILA USPOSBLJANJA PO METODI BRAINSPOTTING

  • Predpogoj za vpis na seznam BSP je veljavno članstvo v uradni strokovni organizaciji varstva mentalnega zdravja, ki IMA ETIČNE STANDARDE, KI JIH ČLANI MORAJO SPOŠTOVATI, DA LAHKO OHRANIJO SVOJE ČLANSTVO, vključno s poznavanjem tekočih zahtev za nenehen strokoven razvoj organizaicje, katere člani so, in zahtev klinične supervizije.

  • Usposabljanje po metodi brainspotting, stopnja 1 in stopnja 2, je specializirano usposabljanje, ki ga je razvil dr. David Grand, da bi izvajalce na področju mentalnega zdravja naučil metode brainspottinga pri delu s klienti v okviru njihovega obstoječega obsega usposobljenosti in prakse. Usposabljanja po metodi Brainspotting niso namenjena učenju osnov terapije travme ali osnovnih veščin counsellinga. Brainspotting je orodje, ki ga dodate k svojemu obstoječemu obsegu terapevtskih veščin.

  • Izobraževalna skupina BSP predpostavlja, da imajo udeleženci dobro razvite medosebne veščine, dobre komunikacijske sposobnosti, delovno znanje s področja terapije/counsellinga ter zadostno mero samoregulacije za obvladovanje svojih potreb med usposabljanjem.

  • Varnost je za učenje nujen predpogoj. Odgovornost trenerja po metodi BSP, pomočnikov in udeležencev usposabljanja je, da v skupini vzpostavijo in vzdržujejo občutek varnosti, ki podpira proces učenja. Če udeleženec usposabljanja ni sposoben ustreznega samoobvladovanja ali se obnaša nesramno, nespoštljivo in moteče, bo moral zapustiti usposabljanje.

  • Obseg usposabljanja in prakse: Udeleženci so opozorjeni, da lahko metodo brainspotting uporabljajo izključno v okviru njihovih trenutnih kompetenc, tako med izobraževanjem kot pri njihovem delu.

  • Izkustvene vaje: Usposabljanja po metodi BSP vključujejo izkustvene vaje. Udeležba na teh srečanjih vam bo omogočila začutiti edinstveno moč in učinkovitost metode Brainspotting, tako z vidika klienta kot terapevta. Na prezentacijah in praktičnih srečanjih boste kot »klient« delali na svojih lastnih problemih. Odgovornost za lastno varnost nosite sami. V kolikor se pri kateri od individualnih ali skupinskih dejavnosti ne boste počutili udobno, se lahko odločite, da jo izpustite. Usposabljanja po metodi BSP niso prostor za globoko osebno terapijo, ali za poglobljeno akademsko razpravo.

  • Osebna terapija & klinična supervizija: Predpostavlja se, da imajo udeleženci možnost za supervizijo in/ali terapevtsko podporo po usposabljanju, če bi to potrebovali za predelavo osebnih problemov, ki lahko privrejo na dan med usposabljanjem. Zelo verjetno je, da se pri delu s subkortikalnimi možgani pojavijo nerazrešeni problemi. Odgovornost udeležencev je, da poiščejo ustrezno terapevtsko pomoč po končanem usposabljanju. Prosimo, da se pogovorite s svojim trenerjem, če med usposabljanjem vaši prebujeni osebni problemi postanejo težava.

  • Oblika usposabljanja po metodi BSP: Kot vsa mednarodna uposabljanja po metodi BSP (International BSP Training), tudi to usposabljanje vključuje kombinacijo naslednjega: prezentacije PowerPoint; delo v živo s prostovoljci, ki so udeleženci usposabljanja; praktično uporabo “Set Ups” in drugih tehnik v paru, na primerih z resničnimi problemi (ne z igro vlog); poročanje o izkušnji, komentarje in vprašanja. Usposabljanje ni namenjeno podrobni akademski razpravi o predstavljenih temah, delo na primerih pa ni nadomestilo za polno terapevtsko srečanje.

  • Zaupnost: Pričakuje se, da bodo udeleženci spoštovali zaupno naravo vseh vsebin, podeljenih s strani vsakega od udeležencev med usposabljanjem. Prosimo, da med skupinskim pogovorom o izkušnji spoštujete tudi zaupnost vsebin, ki jih je z vami delil vadbeni partner.

Zgornja politika in vodila so delno zasluga Dr. Roby Abeles in the Brainspotting Australia Pacific team, za kar se jim zahvaljujemo.