Izobraževanje za napredni strokovni razvoj iz psihoterapije travme, njene predelave in integracije (‘Aleceia’ Method)
(1. stopnja)

Mario C. Salvador

1.–4. oktober 2020 in  4.–7. februar 2021

Metoda predelave travme ‘Aleceia’ je plod integracije tridesetletnih izkušenj kliničnega dela Maria C. Salvadorja in Carmen Cuenca iz Inštituta Aleces iz Španije.

Je spoj različnih psihoterapevtskih smeri, kot je relacijska integrativna psihoterapija (po Erskinu), spoznanj s področja nevroznanosti in sodobnih pristopov obravnave travme s pomočjo na telo usmerjene čuječnosti. Metoda sloni tudi na sodobnih znanjih o delu z disociacijo in fragmentacijo ega.

Cilj tega celostnega psihoterapevtskega pristopa je globinsko procesiranje travme in integracija implicitnih spominskih vsebin, shranjenih v človekovi nevrobiologiji, ki omejujejo delovanje in kakovost življenja osebe v sedanjosti.

Model poudarja samoozdravitveno sposobnost človeških možganov in aktivno uporabo polne prisotnosti in udeleženosti terapevta v proces, ki v klientu prebudi stanje prisotnosti in mu omogoči soočanje s travmatsko izkušnjo. Tako lahko klient v varnem okolju ponovno vzpostavi stik z izkušnjo, jo sprejme in neintegrirane ter odcepljene vsebine predela.

Metoda upošteva tudi močan vpliv disociacije, njenih sledov in posledic, ki jih pusti na občutju ega. Ponuja postopek, ki s pomočjo terapevtskega odnosa, terapevtove prisotnosti in klientove čuječnosti, razvija močan občutek sočutja klienta do lastnih različnih notranjih delov (stanj ega).

ČASOVNI RAZPORED IZOBRAŽEVANJA

Celotno izobraževanje je razdeljeno na tri stopnje:

 • Prva stopnja (prvo leto): dva modula – MODUL 1 in MODUL 2, štiri dni vsak (32 ur na modul, skupaj 64 ur) (1.–4. oktober 2020 in 4.–7. februar 2021);
 • Druga stopnja (drugo leto): en modul – MODUL 3, pet dni (40 ur) (datum bo objavljen naknadno)
 • Tretja stopnja (tretje leto in nadaljevanje): eden ali dva tridnevna modula (24 + 24 ur) (datum bo objavljen naknadno).

Prvi dve stopnji bosta zagotovili teoretsko osnovo in temeljne koncepte modela, ter izoblikovali osnovno držo in veščine psihoterapevtke/-ta. Tretjo stopnjo bomo izvedli v obliki nadaljevalne mojstrske stopnje (Master Class) s prikazom primerov v živo, globinsko analizo, diskusijo in supervizijo posameznih primerov. Največ pozornosti bo namenjene vlogi kontratransferja in/ali igranju vlog, kjer bo superviziranec stopil v čevlje klienta. Predvidoma se bo izvajalo izkustveno delo z dvema osebama dopoldan in dve do tri supervizije v popoldanskem času.

PRVA STOPNJA

Prva stopnja je sestavljena iz dveh delov:

 • MODUL 1: 4-DNEVNI INTENZIVNI SEMINAR (1.–4. oktober 2020)
 • MODUL 2: 4-DNEVNI INTENZIVNI SEMINAR (4.–7. februar 2021)

Na prvi stopnji se bomo osredotočili na osnovna načela in ustrezno terapevtsko držo s katerimi v psihoterapevtskem procesu ustvarimo okolje, ki je naklonjeno predelavi travme. Učili se bomo izpopolnjenih terapevtskih veščin, ki razvijajo terapevtsko vez in pomagajo pri ustvarjanju notranjega stika klienta z lastno bolečo izkušnjo, ter razširjajo zavedanje o različnih notranjih delih in procesih. Poudarili bomo pomen klientove notranje sposobnosti za čuječe opazovanja lastnih notranjih procesov. Na prvi stopnji se bomo osredotočili na naravo psihološke travme in predstavili učinke disociacije na vertikalno fragmentacijo jaza.

Predstavitev celotnega programa v prilogi.

METODOLOGIJA

Obe delavnici bosta temeljili na uveljavljeni literaturi s področja tematike, razlagi teorije in diskusiji, praktičnih vajah in živih demonstracijah s prostovoljci iz vrst udeležencev. S pomočjo demonstracij bomo lažje razložili, opazovali in izkusili uporabo teoretskih modelov v terapevtski praksi. Cilj te metodologije je tudi razvijanje meta-analitične sposobnosti udeležencev, ki jim bo pomagala pri presoji o tem kdaj, kako, zakaj in s čim terapevtsko intervenirati.

PREDAVATELJ

Mario C. Salvador

Je specialist klinične psihologije s trideset let izkušenj mednarodnega delovanja.Je učitelj in supervizor integrativne psihoterapije v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA (International Integrative Psychotherapy Association), učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom PTSTA v okviru Mednarodne in Evropske zveze za transakcijsko analizo (ITAA in EATA – International and European Transactional Analysis Association). Je tudi učitelj in supervizor iz metode Brainspotting ter supervizor iz metode EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) v okviru Evropske zveze za EMDR.

Mario C. Salvador je direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo Alece´s ter utemeljitelj in učitelj metode ‘Professional Development Seminar on Trauma Integration and Reprocessing‘ (‘Aleceia’ Method). Kot učitelj poučuje v Španiji, Braziliji, Italiji, Avstriji, Sloveniji, Romuniji in Ekvadorju. Je nekdanji član odbora IIPA, predsednik sveta za uveljavitev standardov (Standards Committee) in predstavnik Španije v EATA (European Association of Transactional Analysis). Trenutno je predsednik nacionalne organizacije Brainspotting Španija.

Mario C. Salvador je avtor knjige Beyong the Self. Healing Emotional Trauma and Brainspotting, so-avtor knjige The Power of Brainspotting ter so-avtor drugih publikacij v nemškem jeziku in avtor vrste člankov na temo integracije nevroznanosti v obravnavi travme in uporabi prisotnosti v procesu zdravljenja. Objavlja tudi v različnih znanstvenih publikacijah, med drugim v International Journal of Integrative Psychoterapy. www.aleces.com; www.brainspotting-espan~a.com

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki:

 • se strokovno ukvarjate s psihoterapijo ali psihološkim svetovanjem,
 • ste v psihoterapevtskem izobraževanju.

Udeleženci boste po zaključku vsake stopnje prejeli potrdilo o opravljeni stopnji izobraževanja. Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku.

DATUM: 

 • Modul 1: 1.–4. oktober 2020
 • Modul 2: 4.–7. februar 2021

LOKACIJA:  Hotel Medno (Medno 54, Ljubljana-Šentvid); http://www.hotel-medno.si

KOTIZACIJA za prvo stopnjo (prvi in drugi modul skupaj) je 1.380 EUR. Možno je plačilo na štiri obroke:

 • prvi obrok ob vpisu na delavnico (255 EUR – vpisnina),
 • drugi obrok: do 1. 6. 2020 (375 EUR)
 • tretji obrok: do 1. 9. 2020 (375 EUR)
 • četrti obrok: do 5. 1. 2021 (375 EUR).

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:

Inštituta Brainspotting
Cesta v Rožno dolino 11, 1000 Ljubljana
Št. TRR: SI56 6100 0002 0902 974

PRIJAVE zbiramo do 15. 8. 2020 na elektronski naslov
brainspottingslovenia@gmail.com

Prijava je veljavna po vplačilu vpisnine 255 EUR, ki ga v primeru odjave zadržimo. Ob prijavi boste prejeli prijavnico in pogodbo o izobraževanju. Število mest je omejeno. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali vrstni red prijavljenih.

VEČ INFORMACIJ:

INŠTITUT BRAINSPOTTING
Inštitut za izobraževanje, raziskovanje in psihoterapijo travme Brainspotting

E-mail: brainspottingslovenia@gmail.com
Telefon: 070 832 407  (Tamara Trobentar)