O DELAVNICI

Tridnevno izobraževanje Brainspotting 2. stopnja bomo pričeli z obsežnim pregledom tehnik notranjega in zunanjega okna (angl. Outside in Inside Window Brainspotting) ter spontanega strmenja (angl. Gazespotting), s poudarkom na klinični interakciji s klienti.

Udeleženci se bodo spoznali s številnimi naprednimi tehnikami. Te vključujejo Brainspotting z enim očesom (angl. One-Eye Brainspotting), pri kateri se uporabljajo eno-očesna očala. Spoznali bomo tridimenzionalni Brainspotting (angl. 3 Dimensional Brainspotting) z uporabo »Z osi Brainspotting-a« od blizu in daleč. Ta vključuje konvergentno terapijo, ki razširja tehniko Z osi za aktivacijo vagusnega živca s pomočjo očesnega srčnega refleksa.

Spoznali bomo dodatno izpopolnjeno tehniko postopnega Brainspotting-a (angl. Rolling Brainspotting) s počasnim sledenjem očem in kratkim ustavljanjem na vsakem »Brainspot-u«.

Napredne tehnike vključujejo tudi združeno notranje–zunanje okno (angl. Inside-Outside Brainspotting), ki pri iskanju »Brainspot-a« uporablja tako refleksne odzive klienta kot klientov »felt-sense« najmočnejše aktivacije.

Tretji dan bo namenjen učenju druge stopnje napredne tehnike dela z viri (angl. Advanced Resource Model) ki združuje vidike tehnik Brainspotting-a z enim očesom in tridimenzionalnega Brainspottinga. Ta tehnika je uporabna zlasti za delo s klienti s kompleksno posttravmatsko stresno motnjo in tiste, ki so izven Brainspotting okna tolerance.

CILJI DELAVNICE

S pomočjo predavanj, predstavitev v živo in prakse v manjših skupinah boste udeleženci:

  • ponovili komponente, ki ste se jih naučili na 1. stopnji (notranje in zunanje okno),
  • opredelili okvir in uglaševanje (limbično poslušanje),
  • se naučili uporabe številnih naprednih tehnik (Brainspotting z enim očesom, tridimenzionalni Brainspotting in konvergentno terapijo, postopni Brainspotting, notranje-zunanje okno),
  • se naučili napredne metode dela z viri pri klientih s kompleksno PTSM.

Metoda ima širok spekter uporabe, tudi na področjih, ko sta psihološka priprava športnikov in izboljšanje učinkovitosti ter kreativnosti.

Več o metodi lahko preberete na spletni strani: www.brainspotting.pro

Delavnico vodi klinični psiholog in psihoterapevt Mario C. Salvador iz Španije.

Delavnica poteka v angleškem jeziku.

Metodologija

Program se izvaja v obliki praktične delavnice. Namenjen je predstavitvi teorije, praktični izvedbi tehnik, osebnim predstavitvam v živo, praksi in skupinski obravnavi vprašanj in odgovorov. Metoda je osnovana tako, da po usposabljanju udeležencem omogoča uporabo pristopa v praksi. Omogoča tudi predstavitev poteka terapije v živo s prostovoljnimi udeleženci. Različne tehnike metode Brainspotting vadimo v parih, da bi pridobili ustrezno strokovno znanje za uporabo te metode v praksi.

Potrdilo

Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, ki velja za pridobitev mednarodnega certifikata s strani Brainspotting Training Inc.

Vodja delavnice

Mario C. Salvador je specialist klinične psihologije, učitelj in supervizor integrativne psihoterapije v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA – International Integrative Psychotherapy Association), učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom PTSTA v okviru Mednarodne in Evropske zveze za transakcijsko analizo (ITAA – International Transactional Analysis Association in EATA – European Association for Transactional Analysis). Je tudi supervizor metode EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) v okviru Evropske zveze za EMDR ter trener in supervizor metode Brainspotting. Mario je direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo (ALECES) ter učitelj na magistrskem študiju integrativne humanistične psihoterapije na inštitutu Galene v Madridu. Kot učitelj poučuje še v ZDA, Sloveniji, Avstriji in Romuniji. Bil je vodja komisije za oblikovanje standardov in certifikatov v okviru IIPA. Več informacij: http://www.aleces.com/