O DELAVNICI

To tridnevno usposabljanje na 2. stopnji pričnemo z obsežnim pregledom tehnik Outside in Inside Window Brainspotting ter Gazespotting, s poudarkom na klinični interakciji s klienti.

Udeleženci se bodo spoznali s številnimi pomembnimi tehnikami, kot so »One-Eye Brainspotting« (enoočesni Brainspotting), ki vključuje uporabo »One-Eye goggles« (enoočesnih očal), »3 Dimensional Brainspotting« (tridimenzionalni Brainspotting) z uporabo “Z-Axis Brainspotting« (Z-os Brainspotting) od blizu in daleč, kar vključuje »Convergence Therapy« (konvergentno terapijo), ki razširja tehniko »Z-Axis Brainspotting«, da bi lahko aktivirali vagusni živec s pomočjo očesnega srčnega refleksa.

Tretji dan bo namenjen drugi stopnji »Advanced Resource Model »(model naprednih tehnik), kjer bomo med drugim združevali vidike tehnik »One-Eye Brainspotting« in »Z-Axis Brainspotting«. Nanaša se na delo s klienti z zelo kompleksnim PTSD in tiste, ki so izven »Brainspotting Window of Tolerance« (okna strpnosti/tolerance). Med napredne tehnike sodi tudi tehnika »Inside-Outside Brainspotting« (znotraj-zunaj brainspotting), ki uporablja tako refleksen povraten odziv kot klientov občutek najvišje aktivacije za iskanje točk (Brainspots).

Poučevanje tehnik poteka s pomočjo prezentacij PowerPoint, razprav s postavljanjem vprašanj in odgovori, predstavitev v živo in praktičnih vaj ena-na-ena.

CILJI DELAVNICE

S pomočjo predavanj, predstavitev v živo in prakse v manjših skupinah boste udeleženci:

  • spoznali uporabo metode brainspotting pri travmi, disociaciji in somatskih stanjih,
  • spoznali uporabo metode brainspotting pri ‘težjih’ primerih in razvoju pozitivnih virov,
  • spoznali elemente metode brainspotting (Outside and Inside Window),
  • opredelili »Frame and Focus Brainspotting« diagnozo in zdravljenje,
  • spoznali tehniki »3 Dimensional Brainspotting« in »Z-Axis Brainspotting« ter »Convergence Therapy«,
  • opredelili in spoznali »Rolling Brainspotting«, »One-Eye Brainspotting« in »Advanced Internal/External Window«,
  • delali z uporabo »Compilation of Resource Brainspotting«.

Metoda ima širok spekter uporabe, tudi na področjih, ko sta psihološka priprava športnikov in izboljšanje učinkovitosti ter kreativnosti.

Več o metodi lahko preberete na spletni strani: www.brainspotting.pro

Delavnico vodi klinični psiholog in psihoterapevt Mario C. Salvador iz Španije.

Delavnica poteka v angleškem jeziku.

Metodologija

Program se izvaja v obliki praktične delavnice. Namenjen je predstavitvi teorije, praktični izvedbi tehnik, osebnim predstavitvam v živo, praksi in skupinski obravnavi vprašanj in odgovorov. Metoda je osnovana tako, da po usposabljanju udeležencem omogoča uporabo pristopa v praksi. Omogoča tudi predstavitev poteka terapije v živo s prostovoljnimi udeleženci. Različne tehnike metode Brainspotting vadimo v parih, da bi pridobili ustrezno strokovno znanje za uporabo te metode v praksi.

Potrdilo

Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, ki velja za pridobitev mednarodnega certifikata s strani Brainspotting Training Inc.

Vodja delavnice

Mario C. Salvador je specialist klinične psihologije, učitelj in supervizor integrativne psihoterapije v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA – International Integrative Psychotherapy Association), učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom PTSTA v okviru Mednarodne in Evropske zveze za transakcijsko analizo (ITAA – International Transactional Analysis Association in EATA – European Association for Transactional Analysis). Je tudi supervizor metode EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) v okviru Evropske zveze za EMDR ter trener in supervizor metode Brainspotting. Mario je direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo (ALECES) ter učitelj na magistrskem študiju integrativne humanistične psihoterapije na inštitutu Galene v Madridu. Kot učitelj poučuje še v ZDA, Sloveniji, Avstriji in Romuniji. Bil je vodja komisije za oblikovanje standardov in certifikatov v okviru IIPA. Več informacij: http://www.aleces.com/