Loading Dogodki
Ta dogodek je minil.

Izobraževanje za napredni strokovni razvoj iz psihoterapije travme, njene predelave in integracije (‘Aleceia’ Method) (2. stopnja)

Mario C. Salvador

1.-3. oktober 2021 in 5.-6. november 2021.

Z udeleženci 1. stopnje nadaljujemo s strokovnim izobraževanjem.

Zaradi trenutne situacije povezane s COVID-19 bo Modul 2 potekal le on-line.

Metoda predelave travme ‘Aleceia’ je plod integracije tridesetletnih izkušenj kliničnega dela Maria C. Salvadorja in Carmen Cuenca iz Inštituta Aleces iz Španije.

Je spoj različnih psihoterapevtskih smeri, kot je relacijska integrativna psihoterapija (po Erskinu), spoznanj s področja nevroznanosti in sodobnih pristopov obravnave travme s pomočjo na telo usmerjene čuječnosti. Metoda sloni tudi na sodobnih znanjih o delu z disociacijo in fragmentacijo ega.

Cilj tega celostnega psihoterapevtskega pristopa je globinsko procesiranje travme in integracija implicitnih spominskih vsebin, shranjenih v človekovi nevrobiologiji, ki omejujejo delovanje in kakovost življenja osebe v sedanjosti.

Model poudarja samoozdravitveno sposobnost človeških možganov in aktivno uporabo polne prisotnosti in udeleženosti terapevta v proces, ki v klientu prebudi stanje prisotnosti in mu omogoči soočanje s travmatsko izkušnjo. Tako lahko klient v varnem okolju ponovno vzpostavi stik z izkušnjo, jo sprejme in neintegrirane ter odcepljene vsebine predela.

Metoda upošteva tudi močan vpliv disociacije, njenih sledov in posledic, ki jih pusti na občutju ega. Ponuja postopek, ki s pomočjo terapevtskega odnosa, terapevtove prisotnosti in klientove čuječnosti, razvija močan občutek sočutja klienta do lastnih različnih notranjih delov (stanj ega).

ČASOVNI RAZPORED IZOBRAŽEVANJA

Celotno izobraževanje je razdeljeno na tri stopnje:

  • Prva stopnja (prvo leto): dva modula – MODUL 1 in MODUL 2, štiri dni vsak (32 ur na modul, skupaj 64 ur);
  • Druga stopnja (drugo leto): en modul – MODUL 3, pet dni (40 ur)
  • Tretja stopnja (tretje leto in nadaljevanje): eden ali dva tridnevna modula (24 + 24 ur).

Prvi dve stopnji bosta zagotovili teoretsko osnovo in temeljne koncepte modela, ter izoblikovali osnovno držo in veščine psihoterapevtke/-ta. Tretjo stopnjo bomo izvedli v obliki nadaljevalne mojstrske stopnje (Master Class) s prikazom primerov v živo, globinsko analizo, diskusijo in supervizijo posameznih primerov. Največ pozornosti bo namenjene vlogi kontratransferja in/ali igranju vlog, kjer bo superviziranec stopil v čevlje klienta. Predvidoma se bo izvajalo izkustveno delo z dvema osebama dopoldan in dve do tri supervizije v popoldanskem času.

DRUGA STOPNJA

Drugo stopnjo predstavlja:

  • MODUL 3: 5-DNEVNI INTENZIVNI SEMINAR (1-3. oktober 2021 in 5.-6. november 2021)

Druga stopnja je namenjena poglobitvi razumevanja in uporabe Metode Aleceia. Namenjena je nadgradnji veščine uporabe terapevtskega jezika, ki klientovim možganom pomaga pri procesiranju, kar mu omogoča opazovanje in uporabo lastnega telesa. Poglobili bomo tudi delo z notranjo skupnostjo (stanji ega), s posledicami transgeneracijske travme in uporabo kontratransferja.

Predstavitev celotnega programa v prilogi.

METODOLOGIJA

Obe delavnici bosta temeljili na uveljavljeni literaturi s področja tematike, razlagi teorije in diskusiji, praktičnih vajah in živih demonstracijah s prostovoljci iz vrst udeležencev. S pomočjo demonstracij bomo lažje razložili, opazovali in izkusili uporabo teoretskih modelov v terapevtski praksi. Cilj te metodologije je tudi razvijanje meta-analitične sposobnosti udeležencev, ki jim bo pomagala pri presoji o tem kdaj, kako, zakaj in s čim terapevtsko intervenirati.

Intervju Mario C. Salvador: Psychotherapy of Trauma Integration and Reprocessing s Tamaro Trobentar, certificirano integrativno psihoterapevtko, brainspotting terapevtko in brainspotting supervizorko.

PREDAVATELJ

Mario C. Salvador

Je specialist klinične psihologije s trideset let izkušenj mednarodnega delovanja.Je učitelj in supervizor integrativne psihoterapije v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA (International Integrative Psychotherapy Association), učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom PTSTA v okviru Mednarodne in Evropske zveze za transakcijsko analizo (ITAA in EATA – International and European Transactional Analysis Association). Je tudi učitelj in supervizor iz metode Brainspotting ter supervizor iz metode EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) v okviru Evropske zveze za EMDR.

Mario C. Salvador je direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo Alece´s ter utemeljitelj in učitelj metode ‘Professional Development Seminar on Trauma Integration and Reprocessing‘ (‘Aleceia’ Method). Kot učitelj poučuje v Španiji, Braziliji, Italiji, Avstriji, Sloveniji, Romuniji in Ekvadorju. Je nekdanji član odbora IIPA, predsednik sveta za uveljavitev standardov (Standards Committee) in predstavnik Španije v EATA (European Association of Transactional Analysis). Trenutno je predsednik nacionalne organizacije Brainspotting Španija.

Mario C. Salvador je avtor knjige Beyong the Self. Healing Emotional Trauma and Brainspotting, so-avtor knjige The Power of Brainspotting ter so-avtor drugih publikacij v nemškem jeziku in avtor vrste člankov na temo integracije nevroznanosti v obravnavi travme in uporabi prisotnosti v procesu zdravljenja. Objavlja tudi v različnih znanstvenih publikacijah, med drugim v International Journal of Integrative Psychoterapy. www.aleces.com; www.brainspotting-espan~a.com

Članek: Mario C. Salvador: THE WISDOM OF THE SUBCORTICAL BRAIN. V International Journal of Integrative Psychotherapy, Vol. 4, No. 2, 2013.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki:

  • ste opravili Prvo stopnjo (Modul 1 in Modul 2),
  • se strokovno ukvarjate s psihoterapijo ali psihološkim svetovanjem,
  • ste v psihoterapevtskem izobraževanju.

Udeleženci po zaključku prejmejo potrdilo o opravljeni stopnji izobraževanja. Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku.