Loading Dogodki
Ta dogodek je minil.

Psychotherapy of trauma with Brainspotting Phase 1 with MARIO C. SALVADOR

February 4th – 6th 2022, Ljubljana, Slovenia, ONLINE

We invite you to an three-day online workshop Brainspotting Phase 1, which will be held by clinical psychologist and psychotherapist Mario C. Salvador from Spain.

Due to current situation the workshop will be held online.

Brainspotting is a powerful focused treatment method that works by identifying, processing, and releasing core neurophysiological sources of emotional/body pain, trauma, dissociation, and a variety of challenging symptoms. With Brainspotting, in a safe therapeutic relationship and on a neurobiological basis, we find, determine, process, and release the experiences and symptoms that are usually beyond the reach of the cognitive and language of the conscious mind. Brainspotting is a deep, direct, and powerful therapeutic process, yet focused and safe.

The workshop will focus on practical learning of a method that can be integrated into a variety of therapeutic approaches.

More about Brainspotting: www.brainspotting.com 

Throughout the workshop participants will:

 • gain an understanding of neurobiology and the psychotherapy of psychological trauma,
 • gain an understanding of the basic components of the Brainspotting method,
 • learn the theory and practice of Brainspotting,
 • learn about the use of the Brainspotting method in work with trauma, dissociation, and somatic conditions,
 • learn to use the Brainspotting method in ‘difficult’ cases and develop positive resources.

THE TRAINER: Mario C. Salvador

Mario C. Salvador is a clinical psychologist with 30 years of experience in working internationally. He is a teacher and supervisor of integrative psychotherapy within the International Integrative Psychotherapy Association (IIPA), a teacher and supervisor of transactional analysis with PTSTA status within the International and European Transactional Analysis Association (ITAA and EATA). He is also a teacher and supervisor of the Brainspotting method and a supervisor of EMDR method (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) within the European EMDR Alliance.

Mario C. Salvador is the director of Alecés Institute of Integrative Psychotherapy and Brainspotting Spain. He is the founder and teacher of ‘Aleceia Method’, ‘Professional Development Seminar on Trauma Integration and Reprocessing‘ and the president of the Brainspotting International’s Spanish Association. Mario C. Salvador is the author of the book Beyond the Self, Healing Emotional Trauma and Brainspotting, co-author of The Power of Brainspotting and co-author of other publications in German language, author of several articles on integrating neuroscience in trauma treatment and the use of presence in the healing process. He has published his works in different scientific publications, as in the International Journal of Integrative Psychoterapy.

More on the author Mario C. Salvador: www.aleces.com; www.brainspotting.com.es

INFORMATION

The workshop is suitable for:

 • practicing psychotherapists and counselors,
 • psychotherapists in training.

Participants will receive a certificate of completed Brainspotting Phase 1, which is valid for obtaining an international certificate from Brainspotting Training Inc.

The workshop will be held in English.

A three-day online workshop will last from February 4th till 6th 2022, from 9:30 AM till 5:30 PM CET.

PRICE OF THE WORKSHOP

 • The price of the workshop UNTIL December 16th, 2021 is 540.00 EUR.
 • The price of the workshop FROM December 17th, 2021 is 590.00 EUR.

Please fill out the Application Form and pay the Application fee in the amount of 250.00 EUR.

Please send the Application form via e-mail to brainspottingslovenia@gmail.com

Get the Application form

The price includes the needed material for the workshop (pointer and bilateral music), and coffee and tea during breaks.

For participants who have already completed the Brainspotting Phase 1 and would like to repeat attendance on level 1, their participation in the workshop is half-price.

In case of cancellation of the workshop, we follow the general conditions in the Application Form.

Please make the payment of registration fee to:

Brainspotting Institute
Cesta v Rozno dolino 11, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 0902 974
BIC: HDELSI22
PURPOSE: Your name and surname, title of the workshop

If paying by PayPal, please include in your payment the cost of the transaction.

CONTACT

For any further information, please do not hesitate to contact us at:

BRAINSPOTTING INSTITUTE
Institute for Education, Research and Trauma Psychotherapy Brainspotting
E-mail: brainspottingslovenia@gmail.com

   

 

INTRODUCIONAL VIDEO ABOUT BRAINSPOTTING

In the video Mario C. Salvador talks about what Brainspotting is, what is the difference between talk therapy and what does a psychotherapist gain for his or her work with clients. He emphasizes the possibility of immediate use of Brainspotting practical tools.


 

Psihoterapija travme z metodo Brainspotting (1. stopnja) Z MARIEM C. SALVADORJEM

od 4. do 6. februarja 2022.

Zaradi trenutnih razmer in ukrepov, bo izobraževanje izvedeno on-line.

Vabimo vas na izobraževanje Psihoterapija travme z metodo Brainspotting (1.stopnja), ki jo bo vodil klinični psiholog in psihoterapevt Mario C. Salvador iz Španije. Brainspotting je izredno učinkovita in usmerjena psihoterapevtska metoda, ki s svojim delovanjem omogoča prepoznavo, predelavo in sprostitev globinskih nevrofizioloških izvorov travme, disociacije ter širokega spektra psiholoških in telesnih simptomov. Z metodo Brainspotting v varnem terapevtskem odnosu in na nevrobiološki podlagi poiščemo, določimo, predelamo in sprostimo izkušnje in simptome, ki so običajno izven dosega kognitivne in jezikovne sposobnosti zavestnega uma. Brainspotting je globok, neposreden in močan terapevtski proces, pa vendar usmerjen in varen.

Izobraževanje bo usmerjeno na praktično učenje metode, ki se lahko integrira v različne terapevtske pristope.

Več si lahko preberete na: https://www.brainspottingslovenia.com/

CILJI DELAVNICE

S pomočjo predavanj, predstavitev v živo in prakse v manjših skupinah boste udeleženci:

 • pridobili razumevanje nevrobiologije in psihoterapije psihološke travme,
 • pridobili razumevanje osnovnih komponent metode Brainspotting,
 • spoznali teorijo in prakso metode Brainspotting,
 • spoznali uporabo metode Brainspotting pri travmi, disociaciji in somatskih stanjih,
 • spoznali uporabo metode Brainspotting pri ‘težjih’ primerih in razvoju pozitivnih virov.

O PREDAVATELJU

Je specialist klinične psihologije s trideset let izkušenj mednarodnega delovanja. Je učitelj in supervizor integrativne psihoterapije v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA (International Integrative Psychotherapy Association), učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom PTSTA v okviru Mednarodne in Evropske zveze za transakcijsko analizo (ITAA in EATA – International and European Transactional Analysis Association). Je tudi učitelj in supervizor iz metode Brainspotting ter supervizor iz metode EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) v okviru Evropske zveze za EMDR.

Mario C. Salvador je direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo Alecés ter utemeljitelj in učitelj metode ‘Professional Development Seminar on Trauma Integration and Reprocessing‘ (‘Aleceia’ Method). Trenutno je predsednik nacionalne organizacije Brainspotting Španija. Mario C. Salvador je avtor knjige Beyong the Self, Healing Emotional Trauma and Brainspotting, so-avtor knjige The Power of Brainspotting in so-avtor drugih publikacij v nemškem jeziku in avtor vrste člankov na temo integracije nevroznanosti v obravnavi travme in uporabi prisotnosti v procesu zdravljenja. Objavlja tudi v različnih znanstvenih publikacijah, med drugim v International Journal of Integrative Psychoterapy.

Več o predavatelju: www.aleces.com, www.brainspotting.com.es

INFORMACIJE

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki:

 • se strokovno ukvarjate s psihoterapijo ali psihološkim svetovanjem,
 • ste v procesu izobraževanja iz psihoterapije.

Udeleženci prejmete potrdilo o opravljeni 1. stopnji izobraževanja iz metode Brainspotting in velja za pridobitev mednarodnega certifikata pri Brainspotting Training Inc.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

Delavnica bo potekala od 4. do 6. februarja 2022. Trajala bo od 9.30 do 17.30 ure.

CENA

 • Cena delavnice do vključno s 16. 12. 2021 znaša 540,00 EUR.
 • Cena delavnice od 17. 12. 2021 dalje znaša 590,00 EUR.

Prijava se šteje ob izpolnjenem prijavnem obrazcu in plačani vpisnini v višini 250,00 EUR.

Prosimo vas, da izpolnjen prijavni obrazec pošljete na brainspottingslovenia@gmail.com

Prijavnica Brainspotting

Za udeležence, ki ste že opravili izobraževanje iz metode Brainspotting 1. stopnje in bi se izobraževanja želeli ponovno udeležiti, je cena polovična.

V primeru odpovedi izobraževanja, sledimo splošnim pogojem v prijavnici.

Kotizacijo nakažete na transakcijski račun:

Inštituta Brainspotting
Cesta v Rožno dolino 11, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0002 0902 974
Namen plačila: Ime in priimek udeleženca in naslov izobraževanja

Ob plačilu s PayPalom vas prosimo, da v svoje plačilo vključite strošek transakcije.

DODATNE INFORMACIJE

INŠTITUT BRAINSPOTTING
Inštitut za izobraževanje, raziskovanje in psihoterapijo travme Brainspotting
E-mail: brainspottingslovenia@gmail.com