Brainspotting je učinkovita metoda za obravnavo številnih čustvenih in somatskih stanj. Še posebej je učinkovita pri dostopanju in globlji predelavi travmatske izkušnje, ki se v življenju odraža skozi depresijo, anksioznost in drugih psiholoških simptomov.

Z metodo Brainspotting lahko poiščemo in okrepimo svoje naravne vire in povečamo odpornost. Lahko jo uporabljamo tudi za razvoj notranjih potencialov in kreativnosti.

Brainspotting je učinkovit pri obravnavi številnih simptomov, kot na primer:

 • anksioznosti;
 • depresije;
 • neutemeljenih strahov oz. fobij;
 • težav z doživljanjem in izražanjem čustev;
 • kronične utrujenosti, izgorelosti;
 • psihosomatskih obolenj;
 • težav s pozornostjo in koncentracijo;
 • jecljanja;
 • odvisnosti (še posebej hlepenja);
 • težav v medosebnih odnosih;
 • travmatskih izkušenj zgodnjega otroštva;
 • travm, ki so posledica fizičnih bolezni, nesreč, vojne, naravnih katastrof;
 • travm, ki so posledica zdravstvenih posegov in zdravljenja;
 • transgeneracijskih travm (travm, ki se nezavedno prenašajo skozi generacije);
 • športnih travm.