KAJ JE BRAINSPOTTING?

Brainspotting je izredno učinkovita in usmerjena psihoterapevtska metoda, ki s svojim delovanjem omogoča prepoznavo, predelavo in sprostitev globinskih nevrofizioloških izvorov travme, disociacije ter širokega spektra psiholoških in telesnih simptomov. Brainspotting je globok, neposreden in močan terapevtski proces, pa vendar usmerjen in varen.

Brainspotting predstavlja orodje, s katerim v kliničnem odnosu in na nevrobiološki podlagi poiščemo, določimo, predelamo in sprostimo izkušnje in simptome, ki so običajno izven dosega kognitivne in jezikovne sposobnosti zavestnega uma. Cilj metode je obiti zavedno, neokortikalno mišljenje, da bi dosegli globlje, subkortikalne predele možganov.

Metoda deluje na globlje predele v možganih in telo z neposrednim dostopom do avtonomnih in limbičnih sistemov znotraj človeškega centralnega živčnega sistema. Brainspotting je zato psihološko orodje, ki ima globoke psihološke, čustvene in fiziološke učinke.

Brainspotting s pomočjo ustreznih točk v klientovem vidnem polju dostopa do nepredelane travme v subkortikalnih možganih. Za predelavo in sprostitev shranjenih travm, ki so v ozadju širokega spektra čustvenih in telesnih problemov, uporablja ustrezne položaje očesa, somatsko zavedanje, usmerjeno čuječnost in terapevtovo uglašenost. Je obravnava, ki deluje na možgane in telo in se dobro integrira v številne psihoterapevtske pristope.

Brainspotting se pogosto uporablja v povezavi z dvosmernim zvokom – glasbo ali zvoki iz narave, ki potuje med desnim in levim ušesom, s čimer se ustvarja ravnovesje pri aktivaciji leve in desne možganske hemisfere ter aktivira parasimpatični del živčnega sistema.

Metodo Brainspotting je leta 2003 odkril in razvil dr. David Grand, relacijski psihoanalitik in EMDR terapevt (desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem) ter učitelj in supervizor z več kot 30 letnimi izkušnjami. Trenutno je na svetu iz te metode usposobljenih več kot 13.000 terapevtov in okoli 50 Brainspotting učiteljev. V Sloveniji število terapevtov po metodi Brainspotting narašča.

Brainspotting uporablja naravno sposobnost možganov in telesa za samoopazovanje, samozdravljenje in iskanje ponovnega ravnovesja. Ko se točka (Brainspot) aktivira, se zdi kot da globoki deli možganov pošljejo povratni znak, da so odkrili nevronsko mrežo, v kateri se skriva nepredelana travma.

Brainspotting klientu omogoča, da v varnem in podpornem psihoterapevtskem odnosu travmo predela globlje. Ker predelava poteka večinoma v subkortikalnih možganih, se to običajno zgodi z manj govorjenja kot pri klasični pogovorni terapiji. Klienti pogosto doživijo olajšanje stiske in pridejo do globokih uvidov.

KOMU JE BRAINSPOTTING NAMENJEN?

Brainspotting je učinkovita metoda za obravnavo številnih čustvenih in somatskih stanj. Še posebej je učinkovita pri dostopanju in globlji predelavi travmatske izkušnje, ki se v življenju odraža skozi depresijo, anksioznost in drugih psiholoških simptomov.

Z metodo Brainspotting lahko poiščemo in okrepimo svoje naravne vire in povečamo odpornost. Lahko jo uporabljamo tudi za razvoj notranjih potencialov in kreativnosti.

Brainspotting je učinkovit pri obravnavi številnih simptomov, kot na primer:

 • anksioznosti;
 • depresije;
 • neutemeljenih strahov oz. fobij;
 • težav z doživljanjem in izražanjem čustev;
 • kronične utrujenosti, izgorelosti;
 • psihosomatskih obolenj;
 • težav s pozornostjo in koncentracijo;
 • jecljanja;
 • odvisnosti (še posebej hlepenja);
 • težav v medosebnih odnosih;
 • travmatskih izkušenj zgodnjega otroštva;
 • travm, ki so posledica fizičnih bolezni, nesreč, vojne, naravnih katastrof;
 • travm, ki so posledica zdravstvenih posegov in zdravljenja;
 • transgeneracijskih travm (travm, ki se nezavedno prenašajo skozi generacije);
 • športnih travm.

VIDEO O METODI BRAINSPOTTING