Dobrodošli na straneh Brainspotting Slovenija

Inštitut za izobraževanje, raziskovanje in
psihoterapijo travme Brainspotting

Brainspotting

Brainspotting je izredno učinkovita in usmerjena psihoterapevtska metoda, ki s svojim delovanjem omogoča prepoznavo, predelavo in sprostitev globinskih nevrofizioloških izvorov travme, disociacije ter širokega spektra psiholoških in telesnih simptomov. Leta 2003 jo je odkril dr. David Grand, do danes pa je usposabljanje po metodi brainspotting zaključilo že preko 13.000 terapevtov z vsega sveta.

Brainspotting temelji na naravnem fenomenu povezanosti med smerjo našega pogleda in našimi občutki. Je psihoterapevtski pristop, ki uporablja vidno polje, da določi ustrezen očesni položaj, točko pogleda, v kateri klient čuti močan telesni ali čustveni odziv, ki ga imenujemo Brainspot.

Zakaj postati terapevt po metodi Brainspotting?

Metoda Brainspotting kot dopolnitev vašemu predhodnemu usposabljanju in drugim terapevtskim pristopom, lahko vas in vaše kliente popelje na naslednjo stopnjo. Metoda odpira dostop do globljih predelov v možganih, kjer je shranjena nepredelana travmatična izkušnja. Usklajena je z najnovejšimi nevroznanstvenimi spoznanji o delovanju možganov in globinski predelavi travm.

Brainspotting omogoča preseganje omejitev, ki vse prepogosto vplivajo na terapevtovo uglašenost na klienta, kar je nadvse pomemben vidik terapije. Psihoterapevtski odnos je ključen za delo po metodi brainspotting, ki je močno orodje za prepoznavo, predelavo in sprostitev globinskih nevrofizioloških izvorov čustvene in telesne bolečine.

Zakaj naj se terapevt usposablja bo metodi Brainspotting?

Poslanstvo

Inštitut Brainspotting Slovenia s svojim delovanjem ponuja prostor za izobraževanje, raziskovanje in deljenje izkušenj na področju globinske predelave psihološke travme. Ustanovile smo ga štiri psihoterapevtke, ki smo pri svojem kliničnem delu prepoznale vrednost in moč integracije metode brainspotting v celostno obravnavo psihološke travme.

Z dejavnostmi Inštituta Brainspotting Slovenia želimo prispevati h kakovostnejši terapiji predelave travme ter ozaveščanju vsakega izmed nas in celotne družbe o pomenu predelave travme za življenje današnje in prihodnjih generacij.

Izobraževanja

“Kamor gledamo, vpliva na to, kar občutimo.”


Dr. David Grand